Region Midtjylland

2 stillinger som Afdelingslæge på Børn og Unge, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg er ledige (BB-C4913)

Found in: Neuvoo DK

Description:
Stillingerne er ledige til besættelse pr. 1. maj 2021 eller efter aftale.

Dine kvalifikationer
Vi søger afdelingslæger, som i samarbejde med afdelingsledelsen og de øvrige speciallæger i afdelingen vil være med at optimere den pædiatriske funktion ved Hospitalsenhed Midt.

Vi forventer at du:
 • har en speciallægeuddannelse i pædiatri og gerne interesse for et eller to pædiatriske fagområder og/eller ønske om videreuddannelse inden for et pædiatrisk subspeciale.
 • vil være med til at sikre den højst mulige kvalitet i patientbehandlingen på tværs af faggrupper.
 • i samarbejde med kolleger og ledelse vil bidrage til afdelingens udvikling.
 • indgå aktivt i afdelingens uddannelses aktiviteter.
 • Vi kan tilbyde dig
  Et udfordrende og udviklende speciallægejob med høj grad af selvbestemmelse, hvor du kan være med til at tilrettelægge din hverdag. Vi ser positivt på mulighed for yderligere uddannelse inden for et fagområde, og vi vil være behjælpelig med at sikrer dig den nødvendige subspecialisering.
  Vi kan tilbyde en afdeling, hvor vi samarbejder og finder løsninger på tværs af faggrupper.
   
  Vi har et godt fagligt miljø, hvor diagnose, behandling og opfølgning er centrale elementer. Vi har et mangeårigt og stærkt fokus på mesterlære samt optimering af læringsudbytte ved konferencer.
  Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse .

  Vagt
  Børn og Unge har to vagtlag i tilstedeværelsesvagt. I den fælles akutmodtagelse modtages patienterne af børnelæge og specialuddannede børnesygeplejersker. Forvagtslaget består af introduktionslæger, almen blok læger og hoveduddannelseslæger i pædiatri. Bagvagtslaget består af sene hoveduddannelseslæger, afdelingslæger og overlæger.
   
  Om Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg
  Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg er en af fire børneafdelinger i Region Midtjylland, og vi varetager den pædiatriske funktion for over 54.000 børn og unge. Børn og Unge Regionshospitalet Viborg varetager hovedfunktion inden for de almindelige pædiatriske fagområder. Desuden har afdelingen regionsfunktioner indenfor neonatologi, gastroenterologi og neuropædiatri samt højt specialiseret funktion inden for allergologi. Afdelingen har 31 senge og en stor ambulant aktivitet med ca. 13.000 ambulante besøg om året. Afdelingsledelsen består af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske. Børn og Unge har 141 ansatte.
   
  Hospitalsenheden Midt’s overordnede værdier er hjerne, hjerte og vilje, og det forsøger vi at konkretisere. I Børn og Unge betyder det, at vi konstant har fokus på at blive bedre og udvikle os i forhold til patientforløb, så patienten får den bedste og mest kompetente behandling. Det betyder også, at vi samarbejder på tværs af faggrupper. Vi arbejder målrettet med patient-/pårørende-inddragelse. Vi har stor nytte af vores ungepanel. Afdelingen prioriterer faglig udvikling, uddannelse, undervisning og forskning højt.
   
  Målet er at sikre højst mulig kvalitet i patientbehandling under hensyntagen til optimal ressourceudnyttelse, produktion og dokumentation. Vi arbejder på tværs af faggrupper og sektorer til patientens bedste.
   
  Om Hospitalsenheden Midt
  Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

  De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed med en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

  Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
   
  Ansættelsesvilkår
  Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af yngre læger.
   
  Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.
   

  calendar_today4 hours ago

  Similar jobs

  location_onViborg, Denmark

  work Region Midtjylland

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions