Silkeborg Kommune

En familieplejekonsulent og en supervisor til Familieplejen (BB-DF1D9)

Found in: Neuvoo DK

Description:

Familieplejen i Silkeborg Kommune søger en familieplejekonsulent og en supervisor.
Der er tale om to fuldtidsstillinger, som ønskes besat senest pr. 1. april 2021.

Til stillingen som supervisor søger vi en socialpædagog, med en bred erfaring og viden indenfor behandling af børn i alderen 0-18 år, men med hovedfokus på de mindste.
Til stillingen som Familieplejekonsulent, søges en kompetent socialrådgiver, med et bredt kendskab til socialfagligt arbejde indenfor børn- og ungeområdet.

Familieplejen i Silkeborg består af et engageret og kompetent team på syv medarbejdere og en leder.
Vi er fire socialrådgivere, som varetager konsulentfunktion, samt tre socialpædagoger, som superviserer, samt står for undervisning af vores plejefamilier.

Familieplejens fælles mission er:
I samarbejde med de involverede omkring barnet/den unge at understøtte en koordineret indsats i forhold til plejefamilierne og sikre, at plejefamilierne er fagligt klædt på til, at hjælpe sårbare børn og unge i trivsel.
Samtidig skal vi sikre plejefamiliernes arbejdsvilkår og trivsel.

Familieplejens fælles vision er:
At børn og unge i aflastning og døgnanbringelse sikres personlig udvikling, sundhed, og på sigt et selvstændigt voksenliv.

Fagligt ståsted
Vi tager i Familieplejen udgangspunkt i Den Sammenhængende Børne og Ungepolitik og ICS, og har derudover fokus på en neuroaffektiv tilgang samt mentalisering.
Det er gældende for alle aspekter i arbejdet med de plejeanbragte børn og unge i Familieplejen, at vi tager afsæt i 4 faglige principper/syn: Helhedssynet, Subjektsynet, Åbenheds-og tydelighedssynet samt Udviklingssynet.

I forhold til begge stillinger tilbyder vi:

 • Et afvekslende og fleksibelt job med store faglige og personlige udfordringer
 • Et team med høj faglighed og engagement, og hvor der er gode muligheder for at være med til at præge teamets opgaveløsning.
 • En høj grad af koordinering og samarbejde med in- og eksterne samarbejdsrelationer.
 • Interne kontinuerlige møder, samt ekstern sagssupervision.
 • I forhold til begge stillinger forventes det:
 • At du er interesseret i at udvikle indsatsen overfor børn og familier i Silkeborg Kommune
 • Ønsker at arbejde i et team, hvor der forventes fagligt og socialt engagement
 • Er indstillet på et tæt samarbejde med rådgiverne omkring aflastnings- og anbringelsesforløbene.
 • Er god til at kommunikere og formidle såvel skriftligt som mundtligt
 • Er systematisk og struktureret og kan bevare overblikket i en travl hverdag
 • Er initiativrig og ansvarlig i din opgaveløsning
 • Har humor og bidrager til en positiv kultur.
 • Er parat til at arbejde på skæve tidspunkter, og er fleksibel i forhold til tilrettelæggelsen af arbejdet
 • Har kørekort og bil til rådighed.
 • Til stillingen som Familieplejekonsulent forventer vi, at du:
 • Er socialrådgiver og gerne har relevant efteruddannelse.
 • Gerne har erfaring som familieplejekonsulent
 • Har solid erfaring med anbragte børn og unge indenfor det kommunale område
 • Har en solid viden om de forvaltningsretlige rammer og vilkår i myndighedsarbejdet
 • Familieplejekonsulentens opgaver er:
 • Matchning af børn og unge med relevante godkendte pleje- og aflastningsfamilier.
 • Godkendelse af netværksplejefamilier samt §84 aflastningsfamilier.
 • Tilsyn med netværks- og godkendte aflastnings- og døgnplejefamilier.
 • Deltagelse i tværfagligt samarbejde omkring de anbragte børn.
 • Råd og vejledning til nuværende og kommende plejefamilier.
 • Planlægge og gennemføre rekrutteringsmøder sammen med kollegaer og Social tilsynet.
 • Deltage i in- og eksterne møder, samt udvalgsarbejde.
 • Ansvar for de ansættelsesmæssige forhold i aflastnings- og døgnplejefamilier.
 • Til stillingen som supervisor forventer vi, at du:
 • Er uddannet socialpædagog, og har relevant efteruddannelse. Herunder gerne en supervisoruddannelse.
 • Har en generel viden om børn og unges udvikling, og gerne med en særligt viden indenfor spæd og småbørn.
 • Har en solid erfaring med anbragte børn og unge. Herunder viden om, og forståelse for potentielle risikofaktorer hos de anbragte.
 • Har en god føling med børn og unges adfærds- og følelsesmæssige reaktioner.
 • Har viden om mentalisering, og selv kan mentalisere i udførelsen af dit arbejde.
 • Kan rådgive og supervisere plejefamilier med meget forskellige erfarings- og uddannelsesmæssige baggrunde.
 • Er tryg ved rollen som underviser. Herunder allerede er, eller er indstillet på at blive certificeret underviser i Socialstyrelsens tæt støttede opstartsforløbsprogram – TSOP.
 • Supervisors opgaver er:
 • Individuel supervision af plejefamilier.
 • Gruppe og temasupervision af plejefamilier.
 • Undervisning af plejefamilier.
 • Debriefing af plejefamilier.
 • Deltage i in- og eksterne møder, samt udvalgsarbejde.
 • Udarbejdelse af statusbeskrivelser i samarbejde med plejefamilierne.
 • Faglig sparring med kollegaer internt i organisationen.
 • Deltage i match af nye plejefamilier.
 • I ansøgningen bedes du gøre opmærksom på, hvilken én af de to stillinger du søger.
  Hvis du ønsker at høre mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte os.

  Yderligere informationer:
  Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte:

  Kontaktperson til begge stillinger: Leder af Familieplejen Kirsten Nonbo på tlf. 26 74 09 40.

  Kontaktperson til Familieplejekonsulentstillingen: Familieplejekonsulent Susanne Arvad Kann på tlf. 30 46 37 10.

  Kontaktperson til Supervisorstillingen: Supervisor Sonja Linnet Hangaard på tlf. 20 58 75 38.

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.

  calendar_today2 days ago

  Similar jobs

  info Fuldtid

  location_onDenmark

  work Silkeborg Kommune

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions