Familieretshuset, Afdeling Ringkøbing

Børnesagkyndig socialrådgiver til Ringkøbing (BB-287F6)

Found in: Neuvoo DK

Description:

Familieretshuset søger børnesagkyndig socialrådgiver til Ringkøbing

Brænder du for at gøre en positiv forskel i arbejdet med forældre, som har søgt om behandling af sager vedr. bopæl, forældremyndighed og/eller samvær, og har du lyst til at arbejde med mægling og konflikthåndtering i samspil med juraen? Så læs videre.

Kort om Familieretshuset
I Familieretshuset, løser vi alle opgaver for brudte familier i et enstrenget familieretligt system. Forældrenes ansøgninger bliver screenet og visiteret til det forløb, som passer til den enkelte families behov. Vi har fokus på at styrke forældrenes samarbejde om barnets trivsel med en konflikthåndterende tilgang.

Stillingen er på 37 timer om ugen med tiltrædelse 1. maj 2021.

Arbejdsopgaver

I Børn og forældre har vi fokus på udredning, konflikthåndtering og mægling mellem forældrene, samt særligt fokus på familiernes individuelle udfordringer med henblik på at sikre de bedste løsninger for det enkelte barn. Målet er at understøtte barnets trivsel ved at støtte forældrene i at finde fælles løsninger, der er til gavn for deres barn, og ved at forældrenes konflikt dæmpes. På baggrund af børnesagkyndig viden og rådgivning skal forældrene således støttes i at fokusere på barnets behov. Der ydes vejledning i forhold til de rammer, som Forældreansvarsloven tillader i forhold til samvær, bopæl og forældremyndighed, og det tværfaglige team yder en helhedsorienteret støttende rådgivning og vejledning under oplysningen af sagen.

Vi søger derfor børnesagkyndig til Børn og forældre , som har særlig interesse i at arbejde med fokus på konflikthåndtering, rådgivning og vejledning, tværfaglig sagsbehandling og med fokus på at støtte forældre i samarbejdet omkring deres barn.

Forældrenes og børnenes situation er ofte præget af sociale problemstillinger og højt konfliktniveau. Du skal derfor være empatisk, god til at kommunikere i øjenhøjde, kunne håndtere konfliktsituationer og kunne sikre den børnefaglige vinkel, metode og kvalitet i mødet med forældrene.

I sager om skilsmisse, forældremyndighed, barnets bopæl og samvær er opgaverne i Børn og forældre at:

 • afholde møder med forældre, som er uenige om forhold vedrørende deres børn
 • rådgive og vejlede forældre i forbindelse med samarbejdsproblemer og uenighed om samvær, forældremyndighed, barnets bopæl mv.
 • indgå i tværfaglig sagsbehandling sammen med en jurist
 • undervise på samarbejdskurser
 • konflikthåndtere
 • konfliktmægle
 • samarbejde tværsektorielt
 • Alle opgaver håndteres med fokus på barnets bedste, således at barnets ret til trivsel og beskyttelse kommer i første række.

  Vores nuværende medarbejdere i Børn og forældre består af børnesagkyndige med baggrund som psykologer, personale med anden relevant børnefaglig baggrund, samt erfarne pædagoger og socialrådgivere med relevant efteruddannelse, og af jurister og kontorfunktionærer.

  Dine kompetencer

 • Du er erfaren socialrådgiver, gerne med relevant efteruddannelse
 • Du har indgående kendskab til udviklings-, tilknytnings- og krisepsykologi
 • Du har stor indlevelsesevne og evner at tage afsæt i den livssituation barn og forældre er i
 • Du har viden om, erfaring med og interesse for konflikthåndtering og børns udvikling set i forhold til de særlige problematikker som livet i en skilt familie rejser
 • Du kan som forældrerådgiver rådgive familier med barnets udvikling for øje i situationer præget af følelser, krisereaktioner og til tider højt konfliktniveau
 • Du har lyst til at arbejde indenfor det familieretlige område samt har interesse for at tage del i udviklings- og omstillingsprocesser
 • Du har flair for og lyst til også at varetage de administrative opgaver, som følger med arbejdet som børnesagkyndig, herunder erfaring med skriftlig formidling, sagsbehandling og IT-systemer
 • Du har forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation
 • Vi tilbyder dig

 • Et fællesskab bestående af kompetente børnesagkyndige, jurister og kontorfunktionærer
 • Grundig oplæring og uddannelse i at arbejde med børn og familier i skilsmisse
 • Fast supervision
 • Mulighed for at være med til at videreudvikle tiltag på det familieretlige område
 • Mulighed for at opbygge bred erfaring med mødeledelse i forskellige mødetyper
 • Mulighed for at arbejde tæt tværfagligt samarbejde med jurister og samarbejde tværsektorielt
 • Mulighed for at blive en del af teamet, der arbejder med forældrekurser
 • Ansættelsesvilkår

  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst for socialrådgivere i Staten. Der vil i forbindelse med ansættelsen blive indhentet børneattest for de ansøgere, der tilbydes ansættelse.

  calendar_today4 days ago

  Similar jobs

  info Fuldtid

  location_onSkjern, Denmark

  work Familieretshuset, Afdeling Ringkøbing

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions