Region Midtjylland

2 Sygeplejersker søges til faste stillinger på 37 timer/uge. Vest Dansk Center for Rygmarvsskade (VCR), Neurologi, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt (BB-31C3E)

Found in: Neuvoo Bulk DK

Description:
Vestdansk Center for Rygmarvsskade søger 2 sygeplejersker til faste stillinger på 37 t/ugen, med ansættelse 1. april 2021 eller efter aftale.

Stillingerne er i blandede vagter og med weekend vagter. Det tilstræbes, at man arbejder i toholdsskifte (Dag/Aften eller Dag/Nat).

Vi tilbyder en arbejdsplads hvor der:
 • er en grundig introduktion med. bl.a. introduktionsprogram, samtaler, undervisning, en wingwoman og introvagter.
 • er tværfaglig deltagelse og videns udveksling.
 • er mulighed for at følge, se udviklingen og tilpasse sygeplejen i rehabiliterinsforløbene.
 • er mange forskellige sygeplejefaglige problemområder i fokus ex. urologi, respiration, sexologi, tarm, ernæring, cirkulation, krise, sår, søvn, kommunikation, hygiejne mv. på et højt fagligt niveau.
 • er fokus på, at give patienten redskaber til, at kunne tackle udfordringer knyttet til problemstillinger efter rygmarvsskaden.
 • er sygeplejefaglig og tværfaglig. sparring samt tilbydes supervision.
 • er tværfaglig sparring
 • tilbydes undervisning internt i huset.
 • er et godt kollegialt tværfagligt miljø.
 • er fokus på den gode kommunikation.
 • arbejdes løbende med at udvikle vores sygeplejefaglighed.
 • er fokus på udvikling i afdelingen og implementering af nye arbejdsgange.
 • i rehabiliteringen arbejdes ud fra Fundamentel of Care.
 • er mulighed for selv at få indflydelse på sin vagtplan.
 • Vi søger sygeplejersker der:
 • har erfaring inden for rehabilitering, eller lyst til at få det.
 • har lyst og evne til at håndtere lange komplicerede patientforløb.
 • planlægger rehabiliteringsforløbet sammen med patienten.
 • har lyst til at udvikle sin sygepleje.
 • brænder for kommunikation med patienten og de pårørende.
 • mestre tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, og som er i stand til at skabe kontinuitet og flow i lange rehabiliteringsforløb.
 • kan håndtere kontinuerligt at blive udfordret af nye arbejdsgange og metoder.
 • har viden om kvalitet, forskning og udvikling, og som naturligt arbejder med dette i daglig klinisk praksis. Da vi arbejder imod at blive universitetsklinik.
 • har erfaring inden for dataindsamling og dokumentation.
 • kan læse og vurdere danske og engelsk sprogede artikler.
 • Om Vestdansk Center for Rygmarvsskade:
  - en spændende arbejdsplads, hvor du kan udfordre, udvikle og udfolde din sygepleje.

  Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) er en del af Neurologi på Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt, og er beliggende i eget hus ved Søndersø i Viborg.

  Gennem forskning, udvikling og forebyggelse varetager Vestdansk Center for Rygmarvsskade(VCR) den tværfaglige rehabilitering af patienter med traumatiske og sygdomsbetingede rygmarvsskader. VCR er af Sundhedsstyrelsen udpeget til at have højt specialiseret funktion indenfor rehabilitering af patienter med rygmarvsskade og er det ene af to centre i Danmark. Patienter tilknyttet VCR tilbydes livslangt opfølgning i ambulatoriet.

  Rehabiliteringen varetages af tværfaglige behandlerteams og samarbejdet på VCR er stærkt både mono- og tværfagligt - også på tværs af sektorer. Patienterne er oftest nytilskadekomne og indlagt over længere tid og har mange forskellige behov for rehabilitering. VCR har patienter, der efter rehabilitering bliver stort set selvhjulpne og patienter med behov for respirator med tracheostomi og deraf følgende suge- og ventilationsbehov og behov for hjælp hele døgnet.

  Vestdansk Center for Rygmarvsskade arbejder forskningsmæssigt mod at opnå status som universitetsklinik. Centeret har egen forskningsenhed, som sikrer forskning og udvikling på området og medvirker til, at nyeste forskningsresultater implementeres i det daglige kliniske arbejde.

  Sygeplejen på Vestdansk Center for Rygmarvsskade:
  - et område i konstant udvikling
  Sygeplejersken er en vigtig nøgleperson i den rygmarvsskadede patients tværfaglige rehabiliteringsforløb. Vi arbejder med patienten som samarbejdspartner, og arbejder i tværfaglige teams sammen med patienten.

  calendar_today1 day ago

  Similar jobs

  location_onViborg, Denmark

  work Region Midtjylland

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions