Kystdirektoratet

Teamleder til Team Fast Track (BB-8E4B5)

Found in: Neuvoo DK

Description:

Kan du lede sagsbehandling af strandbeskyttelse og klitfredning, og er du stærk på jura, forvaltning og digitalisering, så er du måske vores nye teamleder i Team Fast Track.

Om stillingen
Team Fast Track sagsbehandler ansøgninger om dispensationer for strandbeskyttelse og klitfredning iht. Naturbeskyttelsesloven og varetager Kystdirektoratets journalfunktion. Teamet bistår endvidere med høringer, orienteringer og offentliggørelser samt sager om aktindsigter. Du får som teamleder det overordnede ansvar for sagsbehandlingen. Team Fast Track udgør sammen med Team Sag & Jura fagområde Kystzoneforvaltning.

Dialog- og løsningsfokuseret sagsbehandling har de senere år været et fokusområde i kystzoneforvaltningen. Der lægges vægt på dialog med ansøgere om løsninger, som tilgodeser ansøgere inden for lovens rammer. Der er i ultimo 2020 taget et stort skridt i retning af digitalisering og automatisering med indførelse af robotter i sagsbehandlingsprocesserne. Den kunde-/ brugerorienterede forvaltning og digitaliseringen spiller direkte ind i Miljøministeriets fokusområde for 2021, som er moderne forvaltning, og Team Fast Track er således langt i udviklingen, og fortsat udvikling ønskes fastholdt.

Du skal have fokus på den faglige ledelse og sikre sagsflow og overholdelse af sagsbehandlingstider samt stå for den fortsatte udvikling af sagsbehandlingen, herunder digitalisering samt udvikling og vedligeholdelse af administrationsgrundlag samt paradigmer mv. Som teamleder indgår du i den løbende sagsbehandling samtidig med varetagelse af den faglige ledelse, der også omfatter kolleger i Team Sag & Jura, når de løser opgaver på sagområderne i Team Fast Track.

Stillingen er nyoprettet, og du får ansvar for personaleledelsen af medlemmerne i teamet.

Om dig
Vi forventer en uddannelsesbaggrund som cand.jur. eller anden kandidatgrad inden for samfundsvidenskab, men afhængig af erfaring kan der også være tale om anden uddannelsesbaggrund.

Du har erfaring med sagsbehandling og/eller anden offentlig forvaltning fra stat, region eller kommune, herunder gerne erfaring med borgerkontakt/-dialog og vejledning, samt digitalisering og udvikling af it-løsninger.

Vi forventer erfaring med rollen som teamleder i forvaltningsmæssig sammenhæng, herunder både faglig ledelse og personaleledelse, og gerne et fundament for lederrollen i form af lederuddannelse på diplomniveau.

Vi søger en teamleder, det falder naturligt for at levere gode resultater gennem andre, og er en spillende træner. En teamleder, der er udviklingsorienteret og selvkørende. En teamleder, der finder energi i at gøre tingene bedre, og selv evner at få truffet afgørelser i sagerne.

Det er afgørende, at du har en struktureret arbejdsform, og har solide kommunikative evner, samt i den forbindelse er flydende på dansk, såvel mundtligt som skriftligt.

Du kan læse mere om stillingen og vores forventninger i den uddybende job- og personprofil.

Om os
Kystdirektoratet er borgernes, kommunernes, erhvervenes og videninstitutionernes naturlige samarbejdspartner, når det gælder kysternes udvikling, kystbeskyttelse, klimaforandringernes betydning for kystzonen samt udvikling og planlægning i kystzonen.

Vi bruger vores viden og kompetencer på tværs af fagområder og teams. Vores struktur er flad for at sikre agilitet og smidighed. Den faglige opgaveløsning er organiseret i teams og projekter med stor vægt på det tværgående samarbejde.

Vi tilbyder
Team Fast Track, øvrige kolleger og områdecheferne i Kystdirektoratet står klar til at introducere dig grundigt i ansvarsområderne og opgaverne.

Du kommer til at indgå i en samlet ledergruppe med øvrige teamledere, de tre områdechefer og kystdirektøren.

Der vil være mulighed for at tilpasse dine faglige opgaver og udvide dine roller og opgaver afhængigt af dine kompetencer og udvikling.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten).

Stillingen besættes som chefkonsulent med personaleansvar, med mulighed for tillæg afhængig af kvalifikationer.

Ansættelsesområdet er Miljøministeriet med tilhørende institutioner med arbejdssted i Kystdirektoratet i Lemvig.

Kørekort til personbil er en forudsætning for ansættelse.

Rekrutteringsforløb
Der gennemføres to samtaler. 1. samtalerunde gennemføres den 10. marts 2021, og der indgår en skriftlig case-opgave i forbindelse med denne samtale. Kandidater, der gå videre til 2. samtale, skal imellem 1. og 2. samtale være indstillet på at gennemføre test ved Statens Center for Rekrutteringstest, der omfatter person- og logikanalyse. Tilbagemelding på denne test vil ske den 17. marts 2021. 2. samtalerunde gennemføres den 22. marts 2021. 1. samtale og tilbagemelding på test forventes afholdt virtuelt og 2. samtale fysisk i Kystdirektoratet, Højbovej 1,
7620 Lemvig.

Forventet tiltrædelse 1. maj 2021.

calendar_today10 hours ago

Similar jobs

info

location_onSkjern, Denmark

work Kystdirektoratet

Apply:
I expressly authorise the Terms and Conditions