Region Midtjylland

Reservelæge i introduktionsstilling til Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Viborg (BB-AAA4F)

Found in: Neuvoo DK

Description:

En reservelæge i introduktionsstilling i gynækologi/obstetrik med stillingsnr. 6630-03-38-i-01 ved Hospitalsenhed Midt, Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse 1. Maj 2021 eller efter aftale.

Om stillingen

 • du har gennemført turnus eller KBU-forløb
 • du har lyst til at blive speciallæge i gynækologi og obstetrik
 • du er engageret i og indstillet på at videreuddanne dig
 • du evner et godt og udbytterigt samarbejde tværfagligt og viser stor respekt for den enkelte
 • To-holds drift med 7 skiftet tilstedeværelsesvagt.

  Vagtlaget består af 3 introduktionslæger i gynækologi/obstetrik og 4 læger i hoveduddannelsesforløb i gynækologi/obstetrik.

  Der er en 8 skiftet bagvagtslag med vagt på tjenestestedet bestående af afdelingslæger og overlæger.

  Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her .

  Om afdelingen
  Kvindesygdomme og Fødsler er en gynækologisk/obstetrisk afdeling med tilknyttet Fertilitetsklinik på RH Skive. Afdelingen har regionsfunktioner, og mange formaliserede samarbejdsaftaler, specielt inden for obstetrik. Der er ca. 2.400 fødsler og ca. 45.000 ambulante besøg inkl. besøg i Fertilitetsklinikken og jordemoderkonsultationer.

  Hovedparten af afdelingens funktioner foregår på Regionshospitalet Viborg, hvor afdelingen har ambulante funktioner indenfor obstetrik herunder føtalmedicin, almen gynækologi med ambulant kirurgi og urogynækologi med tilknyttet klinik for vandladningsforstyrrelser.

  Jordemoderkonsultation foregår på 7 forskellige matrikler i afdelingens optageområde

  Afdelingen har et velindrettet fødeafsnit med egen operationsstue til akut sectio, og et afsnit til akut graviditetsklinik. Desuden har afdelingen et hotelafsnit med indlagte og ambulante gynækologiske patienter og barselpatienter patienter. Afdelingen har stor ambulant aktivitet indenfor gynækologi og obstetrik, inkl. udvidede undersøgelser.

  På Regionshospitalet Silkeborg har afdelingen gynækologisk–obstetrisk ambulatoriefunktion.

  Fertilitetsklinikken på Regionshospitalet Skive varetager udredning og behandling af barnløse.

  Der er ved Fertilitetsklinikken ansat en professor i reproduktiv endokrinologi i et samarbejde med Aarhus Universitet, Health.

  Om Hospitalsenhed Midt
  Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skive og har ca. 4.350 ansatte samt et budget på 2,5 mia. kr. årligt.

  De fire regionshospitaler i midt’en danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

  calendar_today5 days ago

  Similar jobs

  info Fuldtid

  location_onDenmark

  work Region Midtjylland

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions