Aktivitet Syd

Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg søger medarbejder til AktivitetsCenter Skjern pr. 1. april 2021 eller snarest dereft... (BB-35A9D)

Found in: Neuvoo Bulk DK

Description:

AktivitetsCenter Skjern søger en ergoterapeut, pædagog eller social og sundhedsassistent 16 timer om ugen. Det er muligt at få suppeleret op med timer i Skjern Hjemmepleje.

Centeret indeholder et daghjem for visiterede borgere, samt et åbent tilbud til pensionister og 60+ årige.

Aktivitetscenterets åbne tilbud drives i et samarbejde mellem borgere og medarbejdere, således at vi i fællesskab udvikler rammer og muligheder for det aktive, meningsfulde og sociale ældre liv.

Daghjemmet på AktivitetsCenter Skjern er for borgere, som har midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, samt aflastning til pårørende. Her tilbyder personalet aktiviteter, der er analyseret og planlagt ud fra den enkelte borgers behov og interesse.

Arbejdsopgaverne fordeler sig i daghjemmet og det åbne tilbud, samt administrative opgaver f.eks. journalføring. Der er både faglige og praktiske opgaver.

Kvalifikationer:

 • Du er uddannet ergoterapeut, pædagog eller social og sundhedsassistent.
 • Du er fleksibel og trives med mange forskelligartede opgaver.
 • Du er ansvarsbevidst, stabil og kan arbejde selvstændig.
 • Du kan arbejde rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende
 • Du kan understøtte det sociale samvær og relationerne.
 • Du er omstillingsparat og kan arbejde procesorienteret og innovativt.
 • Du kan analysere, planlægge, graduere og evaluere aktiviteter.
 • Du har flair for IT
 • Vi kan tilbyde:
 • En fastansættelse på 16 timer/uge fordelt på følgende dage: mandag kl. 8 - 11.30, tirsdag kl. 8.30 - 16 og torsdag kl. 8 - 13.30. Desuden tilbyder Skjern Hjemmepleje at supplere op med timer efter aftale.
 • Et spændende arbejdsmiljø med mange forskellige opgaver og udfordringer.
 • Gode kolleger, der vægter trivsel meget højt.
 • Et godt samarbejde og faglig sparring.
 • Stor indflydelse på din hverdag og opgaver.
 • Vi arbejder ud fra Ringkøbing-Skjern kommunes værdigrundlag.
  Du kan læse mere på aktivitetsomraadet.rksk.dk

  Løn - og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst efter principperne for Ny løn.

  calendar_today2 days ago

  Similar jobs

  info

  location_onSkjern, Denmark

  work Aktivitet Syd

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions