Silkeborg Kommune

Nattevagt til Housing Silkeborg (BB-02367)

Found in: Neuvoo DK

Description:

Stilling som nattevagt på 30 timer i boform for hjemløse i Housing Silkeborg Socialpsykiatri og Rusmidler.

En af vores nattevagter er grundet sygdom fratrådt sin stilling i Housing Silkeborg. Vi mangler derfor en fast nattevagt, der har evner, lyst og mod til at være en del af Team Housing og opgaverne med borgere, der er hjemløse og bor i Housing Silkeborg for en midlertidig periode. Er det noget for dig, så læs videre!

Det vi søger, er en kompetent og robust social- og sundhedsfaglig medarbejder, der vil være vores nye kollega i en 30 timers nattevagtsstilling.

Housing Silkeborg er et midlertidigt botilbud for hjemløse med særlige sociale problemer efter Servicelovens § 110. Tilbuddet har plads til 12 beboere og to natpladser og er centralt beliggende i Silkeborg, i nyrenoverede faciliteter på Tulipanvej 100. Vi arbejder med Housing First konceptet, som en del af den kommunale hjemløsestrategi. Tilbuddet er et blandt flere, på udsatteområdet, hvor vi også varetager andre opgaver efter Servicelovens §§ 85, 99 og efterforsorg efter §110.
På Udsatteområdet arbejder vi sammen med mennesker i særlige socialt udsatte positioner, hvor sammensatte problemstillinger og kompleksitet sammen med psykisk sårbarhed, hjemløshed, rusmiddelbrug, sundhedsudfordringer, manglende tilknytning til arbejdsmarked og til sociale fællesskaber er det, der karakteriserer målgruppen.

Vi er organiseret i Socialpsykiatri & Rusmiddelsektionen, der er en af udfører sektionerne i Silkeborg Kommunes Socialafdeling. Vi arbejder med udgangspunkt i recoveryorienteret rehabilitering. I Socialafdelingen prioriteres det at vi arbejder helhedsorienteret og med en sammenhængskraft, der giver kvalitet i de indsatser vi samarbejder med borgerne om.

Hvad skal du arbejde med?
Fællesnævneren, for opgaverne med den enkelte beboer i tilbuddet, er personlig og praktisk støtte i en social- og sundhedsfaglig kontekst. Tilbuddet skal være et fælleskab med trygge rammer, der skal være afsættet til at etablere sig i egen bolig, og med den rette støtte efterfølgende, så beboeren får mulighed for at skabe eller genskabe et hjem. Alternativt afklares det rette tilbud med beboer og hjemkommune.
Nattevagtsopgaverne består af de social- og sundhedsfaglige opgaver, der kan opstå ad hoc, hvis beboer får akut behov for hjælp om natten eller eventuelt har brug for en samtalepartner. Opgaverne skal understøtte den opholdsplan den enkelte beboer har.
Herudover er der en række praktiske opgaver, der udføres om natten. Det er opgaver som opgaver bage boller og gøre klar til morgenmaden, vasketøj, lettere rengøring, varebestilling og lignende. Der indgår faste runderingsture i arbejdet om natten. Der kan være særlige opgaver omkring natpladserne og sundhedsfaglige opgaver.

Hvordan skal du arbejde?
Du vil indgå i en 7-7 turnus med arbejde hver anden weekend og en gennemsnitlig arbejdstid på 30 timer om ugen. Du vil deltage i et rul i personale- og teammøder og i kollegial sparring og supervision. Herudover vil der ca. hver 3. uge være møde med nattevagtkollega, koordinator og eller leder. Der vil om natten være en kollega i tilbuddet, der har aften-rådighedsvagt (sovende nattevagt).

Det er nødvendigt du har

 • en relevant grunduddannelse, gerne som social- & sundhedsassistent
 • et særligt engagement for arbejdet med lige præcis vores målgruppe, at du er stærk i relationer og i kommunikationen med mennesker og er i stand til at indgå tålmodigt og ydmygt i kontakten og samarbejdet med borgerne 
 • evne til refleksion over egen og andres praksis og loyalitet overfor de værdier og det afsæt vi som tilbud, sektion eller kommune arbejder ud fra
 • en naturlig tilgang til skriftlig dokumentation og at du værdsætter høj faglighed og god trivsel for både borgere, dine kolleger og dig selv
 • Du må gerne
 • have erfaring fra arbejde med social udsathed fra lignende opgaver eller fra fx rusmiddelbehandling, behandlingspsykiatri, socialpsykiatri og gerne fra botilbud
 • se nye muligheder fremfor begrænsninger og være i stand til at fokusere på ressourser og pragmatiske løsninger
 • Du får som ny medarbejder hos os
 • introduktion til tilbuddet og opgaverne
 • et godt kollegaskab med engagerede, erfarne og fleksible medarbejdere
 • en unik mulighed for at være med til at udvikle nye, fagligt stærke tilbud til og med en mangfoldig og udfordrende målgruppe og i et samarbejde med Socialstyrelsen om en styrket indsats mod hjemløshed
 • relevant & lokal tilrettelagt kompetenceudvikling til arbejdet med borgere i hjemløs- og udsathed 
 • konflikthånteringskursus
 • løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse
 • Læs mere om os på www.silkeborg.dk

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.

  calendar_today22 hours ago

  Similar jobs

  info

  location_onDenmark

  work Silkeborg Kommune

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions