Slagelse Kommune

Daglig leder til botilbuddet Halsebyvænget (BB-AFC2E)

Found in: Neuvoo Bulk DK

Description:
Vil du være en del af et stærkt arbejdsfællesskab, hvorneuropædagogik og medborgerperspektivet er fundamentet for atarbejde med den enkelte borger? Er du dedikeret, troværdig ogtydelig?
Så er det måske dig, der skal være vores daglige leder påHalsebyvænget!

Specialcenter Slagelse er en af otte virksomheder inden for'Handicap og psykiatri' i Slagelse Kommune, og består af hhv.aflastning, botilbud til børn og unge med handicap, bofællesskaberog botilbud til voksne borgere med handicap, beskæftigelsestilbud,samt ledsageordning til mennesker med handicap.

Målgruppen på Halsebyvænget er voksne borgere med nedsat fysisk ogpsykisk funktionsevne, og som i varierende grad har brug forpædagogisk støtte til alle hverdagens gøremål. Halsebyvænget beståraf 24 selvstændige boliger efter ABL § 105.

Vi arbejder recovery orienteret i vores pædagogiske tilgang, og udfra principperne i low arousal og neuropædagogik, hvorfor enuddannelsesmæssig baggrund med relation hertil, er et krav.

Medarbejderne har de seneste år har gennemgået en fagligopkvalificering sammen, og du skal som daglig leder arbejdeunderstøttende og med implementering, således at den gode fagligeudvikling af stedet fortsætter.

Vi søger en daglig leder som:

 • har ledelseserfaring suppleret med lederuddannelse - gerne pådiplom/masterniveau
 • kan arbejde målrettet med implementering - kom gerne medeksempler herpå via din ansøgning/CV
 • har gennemslagskraft, og som vægter arbejdsmiljøet højt
 • kan arbejde selvstændigt, og samtidigt selv være opsøgende ift.faglig sparring med ledelseskolleger i hele det tværgåendesamarbejde i SPS
 • er autentisk i sin ledelsesstil - og optimistisk, nærværende oggod til at lytte
 • kan arbejde i en politisk styret organisation
 • Vi forventer af dig, at du forpligter dig på faglig- og personligudvikling, og at du sammen med medarbejderne og dineledelseskolleger har ambitioner for både Halsebyvænget ogSpecialcenter Slagelse som virksomhed.

  Stillingens funktioner

 • Daglig administrativ og pædagogisk ledelse for ca. 40medarbejdere - dvs. personaleledelse fra A-Z
 • Understøtte Halsebyvængets faglige udvikling - både påteamniveau og individuelt
 • Understøtte medarbejderne i at arbejde systematisk med denenkelte borgers indsats, mål og delmål således, at der er helttydelig sammenhæng med Halsebyvængets metoder i teori ogpraksis
 • At facilitere teammøder, hvor du er med til at prioritere ogsætte retningen klart og tydeligt for det pædagogiske og fagligefokus
 • At kunne balancere mellem den recovery orienterede pædagogik,serviceloven og sundhedsloven via en tværprofessionel tilgang
 • Bredt samarbejde med diverse tilsynsmyndigheder, pårørende,osv
 • Vi tilbyder

 • dygtige og engagerede medarbejdere, der værdsætter faglighed ogtydelig ledelse
 • spændende og berigende borgere, der konstant sørger for, at viskal "holde gryden i kog" og gøre vores bedste hver dag
 • dygtige og dedikerede ledelseskollegaer, hvor du bliver en delaf et tæt og forpligtende klyngesamarbejde med 3 andre engagerededaglige ledere.
 • en organisation i en spændende udvikling med centralt fokus påkompetenceudvikling og med stor fleksibilitet i forhold tilopgaveløsningen
 • Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere om os, så tjek voreshjemmeside (nyt vindue) eller kontakt
 • områdeleder Janne Müller på telefon 20 36 06 61 eller påmail jlmul@slagelse.dk eller
 • socialfaglige/pædagogiske konsulent Henrik Mikkelsen på telefon24 28 49 06 eller på mail henmi@slagelse.dk
 • Ansøgningsfrist

 • 28. februar 2021
 • Samtaler afholdes i uge 11.

  calendar_today1 day ago

  Similar jobs

  location_onSlagelse, Denmark

  work Slagelse Kommune

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions