Guldborgsund Kommune

Leder med flair for udvikling (BB-110EC)

Found in: Neuvoo DK

Description:
Har du solide lederkompetencer, som bygger på tillidsbaseret ledelse, og vil du arbejde strategisk med udviklingen af drift og vedligeholdelse af Guldborgsund Kommunes bygninger, veje, havne, grønne områder, skove, strande og vandløb. Så er det måske dig, vi søger.
 
Om jobbet:
Du får en fremtrædende rolle i Center for Teknik & Miljø, og du får det faglige, økonomiske og personalemæssige ansvar for afdelingen TM Drift, hvor al drift nu er samlet efter en omorganisering ved årsskiftet.
 
Du skal kombinere drift med projektstyring i de mange projekter, som kommunen står overfor i de kommende år. Aktuelt arbejder vi med bæredygtighed og biodiversitet, nye plejemetoder, klima, udvikling af kommunens skov og havne samt formidling af driftens forskellige arbejdsområder.
 
Dertil er der stort fokus på anvendelse af digitale hjælpeværktøjer, herunder robotteknologi. I 2021 skal der blandt andet implementeres digitale løsninger såsom sensorer ved byinventar og ved vandløb, ligesom der skal ske CO2-reduktion ved blandt andet transportoptimering.

Om TM Drift:
Driften består af cirka 200 fagligt dygtige og engagerede medarbejdere. Du vil blive direkte leder af 8 faglige ledere, som dækker henholdsvis Ejendomme, Rengøring, Nyttejob, Værkstedet, Det grønne, Veje, Vandløb, Kantinen, Havne, Bygværker og Broer.
 
Arbejdsklimaet er præget af en høj grad af samarbejde og delegering af ansvar. Der prioriteres en helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen, hvorfor du vil indgå som en del af kommunens tværfaglige samarbejde, hvor dialog og samspil er essentielt for at opnå succes. Vi vægter høj kvalitet i vores løsninger og fysiske omgivelser og har brug for dig til at sikre, at vi når vores mål.

Din profil:
Du er fremsynet, udviklingsorienteret og har digitale kompetencer. Du formår at drive et driftsområde, hvor høj faglighed og sikker økonomistyring går hånd i hånd.
 
Dit ledelsesrum er baseret på synlighed, tillid, ansvar, og du kan skabe tværgående løsninger i et tæt samspil med både borgere, samarbejdspartnere og interne relationer på tværs af hele organisationen. 
 
Du har fokus på udbud, effektiviseringer, optimering, KPI’er, udvikling og nye samarbejdsmuligheder for hele tiden at sikre en effektiv konkurrencedygtig, proaktiv og serviceminded drift.
 
Du kan navigere og trives i skiftende politiske dagsordener, mål og prioriteringer, og du har praktisk ledelseserfaring med forandringsledelse. Uddannelsesmæssigt har du en relevant videregående uddannelse og en master eller diplom i ledelse, eller også er du indstillet på at gennemføre en lederuddannelse inden for en kort årrække.
 
Du har teknisk flair, interesse for IT og nye teknologier og forstår at gå foran og engagere dine ledere og medarbejdere i en fortsat sikker drift og vedligeholdelse af kommunes bygninger, veje, parker, natur og vandløb.

Derfor skal du vælge os:
Du vil være med til at skabe udvikling på teknik- og miljøområdet i Guldborgsund Kommune og kan lide samspillet mellem organisation, medarbejdere og borgere.
 
Ansættelsesvilkår:
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og med start 1. maj 2021.

Om os:
Du refererer til centerchefen, og vil indgå i Center for Teknik & Miljøs ledelsesgruppe sammen med afdelingscheferne for områdets øvrige afdelinger: Byg og Anlæg, Myndighed, Udvikling og Sekretariatet.
Du kan læse om politiske mål, styringsblomsten, det guldborgsundske mindset og om teknik- og miljøområdet her.
 
calendar_today1 hour ago

Similar jobs

location_onNykøbing Falster, Denmark

work Guldborgsund Kommune

Apply:
I expressly authorise the Terms and Conditions