Slagelse Kommune

Daglig leder til Specialcenter Slagelse (BB-BEDB6)

Found in: Neuvoo Bulk DK

Description:
Daglig leder, søges til SpecialcenterSlagelse, Rosenkildevej 65 A, botilbud til voksne borgeremed funktionsnedsættelser.

Tiltrædelse efter aftale.

Specialcenter Slagelse er en virksomhed indenfor'Handicap & psykiatri' i Slagelse kommune.
Specialcenter Slagelse består af aflastning, botilbud til børn ogunge med handicap, bofællesskaber og botilbud til voksne borgeremed handicap, beskæftigelsestilbud, samt ledsageordning tilmennesker med handicap.

Rosenkildevej 65 A, søger en daglig leder, der isamarbejde med borgere, pårørende, værger og personale, vil væremed til at skabe rammerne for et godt liv på Rosenkildevej 65A.

Rosenkildevej 65 A, er et botilbud med 15 lejligheder efter ABL §105, beliggende i udkanten af Slagelse i områdetRosenkildeparken.

Beboerne på Rosenkildevej 65 A, er borgere med fysiske og psykiskefunktionsnedsættelser i alderen 34 til 74 år. Samtlige borgere haret differenceret støttebehov - og der arbejdes recovery orienteret,hvor særlig understøttende kommunikationsformer er vigtig. Der erligeledes et aktivt og engageret pårørenderåd.

Rosenkildevej 65 A, tilbyder en engageret og udviklingsorienteretmedarbejdergruppe, der har høje forventninger til en kommendeleder, og som glæder sig til at byde deres nye daglige ledervelkommen.

Medarbejderne ønsker sig en leder, der kan skabe tydelig retning ogunderstøttelse i arbejdet, for at kunne arbejde systematisk ogpraksisnært, med den enkelte borgers handleplan.

Den daglige ledelse af tilbuddet varetages af daglig leder,herunder alt hvad der tilhører omkring personaleledelse,økonomiansvar og udvikling af tilbuddet, hvor det er naturligt, atman indgår i relevant og tæt sparring med øvrige ledere icentret.

Rosenkildevej 65 A, er lige nu i en spændende proces, hvor derarbejdes med struktur og kultur, og hvor faglighed skal gå hånd ihånd med hverdagen. Vi tilbyder, at du kan blive en del af etstørre ledelsesteam. Vi er 14 daglige ledere, 2 områdeledere og envirksomhedsleder. Vi tilstræber, at spille hinanden gode i voresdaglige arbejde, og veksler gerne både prøvede og uprøvede ideermed hinanden, til gensidig inspiration for opgaveløsningen i deforskellige tilbud.

Vi er i SPS organiseret således, at lederne indgår i formaliseredeinterne ledelses-klynge-netværk, og du vil som ny leder hos osblive tilknyttet en mentorordning.

Vi forventer af dig, at du forpligter dig på faglig og personligudvikling, at du tydeligt arbejder med ambitioner for tilbuddet påRosenkildevej 65 A, og for Specialcenter Slagelse, somRosenkildevej 65 A, er en del af.

Vi forventer ligeledes, at du kan inspirere, sætte faglig retningog videreudvikle på tilbuddet, og at du er bevidst om, at duarbejder i en politisk styret organisation. Det er en fordel du harledelseserfaring og erfaring med økonomiansvar, gerne suppleret medleder uddannelse.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos:

 • konstitueret daglig leder Sanne Peitersen telefon 20 45 46 65eller svjen@slagelse.dk
 • pædagogisk konsulent Pernille Wuust telefon 24 95 77 99 ellerperwc@slagelse.dk
 • områdeleder Janne Lambert Müller telefon 20 36 06 61 eller jlmul@slagelse.dk

 • Løn efter gældende overenskomst og lokal aftale, eventuelle lønkravbedes anført i ansøgningen.

  Ansøgningsfrist

 • 28. februar 2021

 • Samtaler vil finde sted i uge 10.

  calendar_today2 days ago

  Similar jobs

  location_onSlagelse, Denmark

  work Slagelse Kommune

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions