Region Midtjylland

Medarbejder til SUA, Bygmarken i Hedensted (BB-981CF)

Found in: Neuvoo DK

Description:
Pædagog til Bygmarken, Hedensted
Til botilbud i Hedensted søges fast medarbejder til plejekrævende borgere. Stillingen er som udgangspunkt på fuld tid, men der kan ansættes på 30/32 timer pr. uge. Der arbejdes i dag- og aftenvagter, samt hver anden weekend.
 
Om Bygmarken
På Bygmarken bor der i alt 11 ældre borgere i almennyttige bolig, hvor aktivitetstilbuddet er en integreret del af deres hverdag. Her bor borgere med udviklingshæmning, med tillægsdiagnoser som demens, autisme og nedsat fysisk funktionsevne og diagnoser inden for det psykiatriske diagnosefelt. Der er ved de fleste borgere behov for særlige hjælpemidler og massiv støtte i dagligdagen i form af verbal og fysisk hjælp. Der arbejdes målrettet med borgernes muligheder for selv- og medbestemmelse.
 
Bygmarken er en del af Specialområde Udviklingshæmning og ADHD, som består af række større og mindre enheder geografisk. Bygmarken ligger i tilknytning til andet Specialområde, som har yngre borgere med autistiske diagnoser, som færdes i området.
 
Vi forventer af dig:
 • du har en uddannelse som pædagog, gerne med videreuddannelse inden for Neuropædagogik.
 • du har en relevant opdateret faglig viden og kompetence, og mod på at lære nyt
 • du er velformuleret og fagligt reflekterende i både skrift og tale
 • du kan møde borgeren med respekt og anerkendelse
 • du har erfaring med plejekrævende borgere, som har brug for massiv støtte
 • du har interesse i et sundhedsfagligt fokus i samarbejde med vores sygeplejerske
 • du er psykisk, fysisk og mentalt robust
 • du kan bevare overblikket i en uforudsigelig hverdag med akutte og forskelligartede opgaver.
 • du er ansvarsbevidst og tager medansvar for den pædagogisk praksis i et tæt samarbejde med kolleger og ledelse
 • du kan anvende relevante IT systemer på brugerniveau.
 • du kan præstere et stabilt fremmøde.
 • du har kørekort B, og er villig til at køre en minibus.
 • Vi tilbyder:
 • En spændende arbejdsplads med engagerede og højt kvalificerede kollegaer
 • Stor grad af selvstændighed og ansvar med faglige udfordringer
 • Intern kompetenceudvikling i form af en fagpilot målrettet specialområdet, temadage og meget mere.
 • Stort fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø
 • Om Specialområdet Udviklingshæmning og ADHD
  Der arbejdes på at være trædesten i borgerens liv til øget selvstændighed og kerneopgaven er målrettet den enkelte borger.
  Her har vi et sundhedsfagligt fokus på de 12 sygeplejefaglige problemområder.
  Som medarbejder i organisationen skal du have fokus på begreberne ressourcer, udviklingsmuligheder for borgerne og arbejde ud fra følgende pædagogiske retninger og metoder:
  • Relation- og udviklingspsykologi som pædagogikkens fundament.
  • Struktureret pædagogik.
  • Kognitiv, Ressourcefocuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP),
  • Anvendelse af neuropædagogik, VUM, systemisk teori mm. 

  Løn- og ansættelsesvilkår:
  Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og organisationen. Stillingen er omfattet af reglerne for ny løn, hvorfor der kan forhandles tillæg for kvalifikationer. Hertil kommer arbejdsgiverbetalt pension.
   
  Der indhentes reference og straffeattest inden endelig ansættelse.
   

  calendar_today5 days ago

  Similar jobs

  location_onHedensted, Denmark

  work Region Midtjylland

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions