Kolding Kommune

Pædagoger og SSA'er søges til Center for Senhjerneskade (BB-5AC5A)

Found in: Neuvoo DK

Description:

Pædagog/SSA til Center for Senhjerneskade, Sjællandsvej

Vi søger pædagoger og SSA`er, der med engagement, drive og energi bidrager til at gøre en forskel for borgere med erhvervede hjerneskader og svære kognitive og fysiske vanskeligheder.

Hvem er vi?

Kolding Kommune bruger designtænkning – ud fra Kolding Kommunes samlede vision ”Sammen designer vi livet”.

Du vil være i socialforvaltningen, hvor vi arbejder målrettet ind i visionen; ”Selvværd og Sammenhæng i alt hvad du siger og gør”. Det er en vision, som vi opfylder ved at vores indsats og tilgang altid afspejler levereglerne:

 • Tal et sprog alle mennesker forstår
 • Alt inden for din radar er dit ansvar
 • Det er borgerens plan / aftale
 • Sæt fællesskabet i spil
 • Gå borgeren i møde.
 • Du kan læse mere om visionen og levereglerne her på

  Center for Senhjerneskade, Sjællandsvej består af 3 bo enheder, med plads til 28 borgere, et aktivitetstilbud med 10 pladser, ca. 120 medarbejdere og 3 afdelingsledere, som er placeret på Sjællandsvej, Kolding.

  Ud fra en neuropædagogisk tilgang varetager vi mange forskellige opgaver med fokus på at borgerne kan leve livet. Vi arbejder tværfagligt og har forskellige faggrupper ansat, herunder pædagoger, sundhedspersonale, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Vi samarbejder både med interne og eksterne samarbejdspartnere.

  Vi angriber opgaver i alle sammenhænge, ud fra visionen ”Selvværd og Sammenhæng i alt hvad du siger og gør”. ”Selvværd og Sammenhæng” er vores sprog og ramme for dialog – med målet om at give borgeren det bedste liv. Visionen og dens leveregler definerer den måde vi møder borgerne- og hinanden på. Vi tilstræber at møde borgerne med nysgerrighed, hvor vi stiller spørgsmål før vi giver svar. Visionen er dermed definerende for, at vores praksis skaber værdi for borgeren.

  Vi understøtter borgeren i at skabe selvværd og sammenhæng i hverdagen, ved at kompensere for de vanskeligheder der er til stede samt ved at anerkende borgerne i deres ønsker for indhold i livet, tanker og behov.

  Vi søger nye kolleger der kan se mening i - samt arbejde med at udleve visionen om ”Selvværd og Sammenhæng”.

  Vi lægger en stolthed i at være en attraktiv arbejdsplads med en høj grad af trivsel og arbejdsglæde, samt gode udviklingsmuligheder. Vi vil være kendetegnet ved, at møde borgeren med en høj faglighed, professionalisme og engagement.

  Vi sætter barren højt - både fagligt og i samarbejdet på tværs, hvor vi forventer noget af hinanden og gennem sparring, refleksioner og læring bidrager til at udvikle hinanden og det faglige tilbud til borgerne.

  Vores afdelinger arbejder tæt sammen og vi værner om en kultur med en høj social kapital, hvor der er højt til loftet, en uformel omgangstone og et stærkt sammenhold.

  Dine opgaver

  Du vil blive ansat i en af Centrets bo enheder, og blive tilknyttet et team hvor du vil samarbejde med andre faggrupper.

  Du skal varetage opgaver der bidrager til at borgerne kan leve livet. Idet mange af borgerne har svære fysiske vanskeligheder har de behov for hjælp og støtte til det helt basale i livet, herunder at komme op om morgenen, hjælp til påklædning, hjælp til spisning o. lign. Du skal støtte borgerne i at have overblik på- samt planlægge aktiviteter. Vi har stort fokus på samarbejdet med pårørende som vi ser som borgernes vigtigste ressource. Du bliver en del af at tage kontakt til relevante samarbejdspartnere. Overordnet har borgerne brug for din støtte ift deres kognitive vanskeligheder. Hjælp og støtte tager udgangspunkt i den neuropædagogiske tilgang og med dine faglige vurderinger. Du vil sammen med kolleger være tovholder på en eller to borgere, dette i et tværfagligt samarbejde omkring og sammen med borgeren.

  Af specifikke sundhedsfaglige opgaver efterspørger borgerne generelt faglige vurderinger på deres sundhed. Ud over dette er der opgaver som medicinhåndtering, medicindosering, sonde og katheter pleje, injektioner, sårpleje, dokumentation i sundhedsmodul herunder oprettelse og afslutning af tilstande, ledsage til lægebesøg, ledsage ved indlæggelser, kontakt til læger o. lign. Vi arbejder med delegering af nogle af opgaver til kolleger med anden faglighed, hvilket også er en opgave du vil indgå i som sundhedsfaglig medarbejder.

  Hvem er du?

  Som person er du engageret af natur, stabil, fysisk og psykisk robust og har en positiv livsindstilling.

  Du er uddannet SSA eller pædagog og kan favne bredt ind i opgaveløsningen med din faglighed. Har du erfaring på den neuropædagogiske tilgang er det en fordel. Dog uddanner vi internt på dette speciale, så bare du har interessen og viljen til at arbejde på hjerneskadeområdet, kan du også søge ind på de ledige stillinger.

  Du brænder for et tæt tværfagligt samarbejde, hvor du med din faglighed byder ind, ud fra mottoet ”vi spiller hinanden gode”, du møder dine kolleger konstruktivt og med fagligheden for øje.

  Du arbejder helhedsorienteret. Er skarp i relationsdannelse. Du er fagligt velfunderende og reflekterende og evner løbende, at tilpasse fokus i indsatsen ud fra borgerens behov, så borgeren oplever et meningsfuldt og værdifuldt liv.

  Som pædagog/SSA brænder du for dit fag og er nysgerrig på ny viden og udvikling indenfor din faglighed.

  Du har et drive, er udviklingsorienteret og siger ”hvorfor ikke?”, hvor du har lyst til at prøve nye ting og ideer af ud fra borgerens Centrum.

  Du er god til at give og modtage feedback, samt søge sparring med dine kolleger.

  Du har styrker i at besidde et godt overblik og en god planlægningsevne. Vi har mange borgere som har brug for vores hjælp, så du skal understøtte teamets trivsel og samarbejde med høj grad af ansvarlighed og kompetencer i at tilrettelægge en struktureret hverdag, samtidig med at du udviser fleksibilitet og selvstændig handlekompetence i ansvaret for opgaveløsningen.

  Center for Senhjerneskade er kendt for en høj faglighed og et stærkt kollegaskab, men derudover også en ”sød tand”, godt humør og selvironi – det skal du kunne se dig selv i.

  Vi arbejder teambaseret, så du er af natur en teamplayer, der får energi af at indgå i et team, med en åben, ordenlig og direkte kommunikation. Du engagerer- og kommunikerer aktivt ind i teamet, hvor du kommer på banen med din personlighed og dine faglige perspektiver.

  Tænker du at dette lige er dig, så send os en ansøgning!

  Vækkes din nysgerrighed, men du har spørgsmål så kontakt Afdelingsleder, Anette Lange, på tlf. 21574527 eller Dorte Jensen, på tlf. 21574347 for at høre mere om stillingen.

  calendar_today1 day ago

  Similar jobs

  location_onKolding, Denmark

  work Kolding Kommune

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions