Aalborg Kommune

Sygeplejerske til Akuttilbud Aalborg (BB-7631E)

Found in: Neuvoo DK

Description:
Akuttilbud Aalborg søger sygeplejerske 37 timer ugentlig (mulighed for deltid, hvis du ønsker dette) pr. 1.5.21 eller efter aftale.
Stillingen er i blandede vagter (dag og aften) og hver 2. weekend, med mulighed for ekstra fri weekender.
Vi søger en sygeplejerske som brænder for at arbejde med ældre mennesker med akut forværring i kroniske sygdomme, forebyggelse af hospitalsindlæggelser og gerne vil være en del af vores stærke faglige team af sygeplejersker og social - og sundhedsassistenter.
Som sygeplejerske i Akuttilbud Aalborg varetager du observationer, pleje og behandling af ældre sårbare patienter og har en central rolle med at lede og koordinere indsatserne omkring den enkelte patient. Helt aktuelt arbejder vi meget med IV, rehabilitering, triage, tidlig opsporing og selvfølgelig akutsygepleje.
I funktionen kører du også ud til akutte besøg efter ordination fra egen læge, her laver du en sygeplejefaglig vurdering og måler Hb og CRP kapillært.

Ældre- og Handicapforvaltningen er du sammen med dine kolleger med til at hjælpe borgerne til at leve en så selvstændig tilværelse som mulig. Det gør du i samarbejde med borgeren, borgerens netværk og andre, der har en indflydelse på borgerens liv.

.I Ældre- og Handicapforvaltningen er vores kerneopgave at fremme borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk. For at kunne løse denne opgave sætter vi ambitiøse mål og arbejder efter fire strategier: Velfærdsinnovation, rehabilitering, samskabelse og handlekraftig organisation. Vi ønsker at være banebrydende inden for nye måder at skabe velfærd på og vi er en involverende og kompetent organisation, der drives af at gøre en forskel for borgerne.

Sygeplejen i Aalborg Kommune arbejder proaktivt og dynamisk med at udvikle kerneopgaverne med afsæt i Det nære sundhedsvæsen og
Sygeplejen i Aalborg Kommune er i en rivende udvikling og arbejder målrettet med at:
 • udføre sygepleje i forhold til patienter i komplekse og akutte forløb samt specialopgaver
 • lede sygepleje ved at koordinere indsatser omkring patienten gennem tidlig opsporing og medinddragelse af patienten og dennes netværk
 • udvikle sygeplejen gennem systematisk kvalitetsudvikling bl.a. via auditering

 • Vi tilbyder dig:
 • en veltilrettelagt introduktion som indeholder:
  - en lokal introduktion med mentorordning
  - op til seks introduktionsmoduler à to dage, hvor sygeplejersker med specialistviden underviser
 • en god og sund arbejdsplads med et godt psykisk arbejdsmiljø
 • engagererede sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i alle aldre
 • faglig sparring med kolleger
 • en tydelig sygeplejefaglig ledelse med fokus på kerneopgaven

  Vi forventer, at du:
 • brænder for sygeplejen til den ældre patient
 • kan trives i en hverdag, hvor du skal arbejde selvstændigt, prioritere og have overblik en stor variation i opgavernes mængde og indhold
 • har situationsfornemmelse, er fleksibel, er robust, initiativrig, kreativ og udviklingsorienteret
 • har interesse for at sikre gode patientforløb
 • vil medvirke aktivt til et godt tværfagligt samarbejde
 • positivt kan bidrage til vores igangværende udvikling
 • Du må meget gerne have erfaring i pleje, observation og behandling af alvorligt syge patienter
 • Hvis du vil være vores nye kollega ser vi frem til at modtage en motiveret ansøgning fra dig, hvor du beskriver hvorfor vi skal vælge netop dig til den opslåede stilling.
  Samtaler tilstræbes afholdt den 16.03.21 mellem kl 12-15.
  Arbejdsstedets adresse
  Akuttilbud Aalborg
  Annebergvej 73
  9000 Aalborg

  Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og DSR.
  Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

  Mere information om stillingen kan fås ved henvendelse til leder Kathrine Gellert på tlf. 99316930 eller assisterende leder Mette Schiønning på tlf. 99316909
  Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling:  På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.


  calendar_today7 hours ago

  Similar jobs

  location_onAalborg, Denmark

  work Aalborg Kommune

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions