IT University of Copenhagen

Kontorelev med speciale i offentlig administration søges til IT-Universitet i København (BB-C1AF1)

Found in: Neuvoo DK

Description:

Vil du sammen med dygtige kollegaer understøtte en organisation der skaber viden om IT og giver værdi
til samfundet?

IT-Universitet
Vi er Danmarks yngste universitet og beskæftiger os gennem forskning og undervisning med mange
forskellige sider af IT. IT-Universitetet arbejder sammen med erhvervslivet og med andre danske og
internationale universiteter og forskningsinstitutioner.

Du får i din elevtid et bredt kendskab til arbejdet i tre af ITU’s afdelinger, hvor du bidrager til den
administrative understøttelse af organisationen. Ud over den praktiske uddannelse og de teoretiske
skoleophold vil der være mulighed for at deltage på en studietur til Bruxelles.

Sagsbehandling og administrativ understøttelse
Vi klæder dig fagligt på til at lykkes som kontorelev og tilbyder et godt socialt arbejdsmiljø. En af
vores elever fortæller: ”Det er fedt at prøve kræfter med opgaver forskellige steder på ITU – jeg får et
spændende indblik i en organisation under vækst og bliver udfordret fagligt”.

De primære arbejdsopgaver som kontorelev omfatter generel administrativ sagsbehandling og
studieadministrative opgaver, som f.eks. optag på uddannelserne og personaleadministration.
Derudover løfter du opgaver inden for regnskab og økonomi, og du servicerer danske og
udenlandske studerende samt undervisere og forskere. Jobbet foregår ved en computer og
indeholder en del kommunikation på mail og telefon.

Serviceorienteret og struktureret
◾ Du skal være serviceminded
◾ Du er motiveret af personlige og faglige udfordringer og af at få nye opgaver og skiftende
arbejdsområder
◾ Dit arbejde er kendetegnet ved en struktureret og detaljeorienteret tilgang
◾ Du skal selvstændigt kunne prioritere dine arbejdsopgaver med sparring fra dine
oplæringsansvarlige og kollegaer
◾ Du er fortrolig med MS Office-pakken
◾ Du er komfortabel med at arbejde i større it-systemer
◾ Du formulerer dig klart, præcist og tydeligt i skrift og tale på såvel dansk som engelsk.

Du skal som minimum opfylde adgangskravene til kontoruddannelsen med speciale i offentlig
administration dvs. EUX, HHX eller anden studentereksamen suppleret med HGS/EUS-forløb. Hvis du
er i gang med et grundforløb, skal det være afsluttet senest 14. september 2021.

Er du ældre end 25 år og har relevant erhvervserfaring eller uddannelse, skal dine kompetencer
vurderes af en studievejleder, så dit uddannelsesforløb kan tilrettelægges bedst muligt for dig. Hvis
du allerede har en realkompetencevurdering, bedes denne vedlægges din ansøgning.

Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, bedes du kontakte din lokale
uddannelsesinstitution.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende aftale mellem
Finansministeriet og HK/STAT samt OAO-S-fællesoverenskomst.

Der indgås en aftale om en 2-årig uddannelsesstilling med en 37 timers arbejdsuge. Vi har flextid,
hvilket giver gode muligheder for et godt samspil mellem arbejde og fritid.

Udover den praktiske uddannelse er der teoretisk skolegang inklusiv den afsluttende fagprøve.

Dit nye arbejdssted bliver IT-Universitet i København med adresse på Rued Langgaards Vej 7, 2300
København S og Emil Holms Kanal 20, 2300 København S. Du kommer til at arbejde i begge bygninger.

Stillingen ønskes besat pr. 15. september 2021.

Kontakt og ansøgning
Vi beder dig uploade et CV, dokumentation for fuldført uddannelse og besvare følgende spørgsmål i
stedet for en motiveret ansøgning:

◾ Hvorfor har du valgt at søge en stilling som kontorelev med speciale i offentlig administration?
◾ Hvilke personlige kompetencer kan du sætte i spil i forbindelse med uddannelsesforløbet?
◾ Hvilke erfaringer fra uddannelse og arbejde kan du drage fordel af som kontorelev?
◾ Hvilke forventninger har du til ITU som arbejdsplads?

Ønsker du yderligere information vedrørende den ledige stillingen eller rekrutteringsforløbet, er du
velkommen til at kontakte HR konsulent, Maia Eilstrup, maie@itu.dk eller kontorelev Holly Logan holo@itu.dk.

Du kan finde mere information ITU på vores hjemmeside, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn.

Ansøgningsprocedure
Du kan kun søge stillingen igennem vores e-rekrutteringssystem. Søg ved at trykke på knappen "Søg
stillingen" nederst i stillingsannoncen.

Ansøgningsfristen er den 31. marts 2021 kl. 12:00.

Samtaler forventes afholdt i uge 15 og 16.

Hvis du har bestået grundforløbet, skal du huske at vedhæfte dit grundforløbsbevis til din ansøgning.
Hvis du er over 25, skal du huske at vedhæfte en Realkompetencevurdering til din ansøgning.

IT-Universitetet ønsker at afspejle et internationalt miljø og ser mangfoldighed som en ressource. Vi
opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

calendar_today5 days ago

Similar jobs

location_onDenmark

work IT University of Copenhagen

Apply:
I expressly authorise the Terms and Conditions