Job
>
Karup

  Rådighedsstilling – Premierløjtnant til Wing Reserven ved Helicopter Wing Karup - Flyvestation Karup

  Flyvestation Karup
  Flyvestation Karup Karup, Danmark

  Fundet i: beBee S2 DK - for 2 dage siden

  Flyvestation Karup background
  Fuldtid
  Beskrivelse
  Ønsker du et spændende og udfordrende job i reserven, i dynamiske omgivelser? Motiveres du af at sætte dine militærfaglige kompetencer i spil, og gøre en forskel for vores faste personel og opgaveløsning? Så er det dig vi leder efter.

  Om os

  Helikopter Wing Karup (HW) har en klar international profil og er hjemsted for alle Forsvarets helikoptere og Flyveskolen. Vi træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter samt opretholder beredskaber nationalt.

  Vi varetager uafbrudt samfundskritiske beredskaber og støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet og Politiets Aktionsstyrker, samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår vi basisuddannelse af piloter og besætningsmedlemmer til Forsvaret.

  HW er konstant indsat og operationstempoet er generelt højt. Det er vigtigt for os at afspejle mangfoldighed og samarbejde på tværs af enheder, samt have en spændende og tryg arbejdsplads med fokus på den fælles opgaveløsning og interne afhængighed.

  Du bliver en del af en dynamisk Wing bestående af engagerede kollegaer, der er klar til at tage dig med om bord.

  Wingreserven
  Helicopter Wing Reserven (WRES) er vores fleksible enhed for reservister. WRES er underlagt chefen for HW og skal i fredstid yde støtte til HW-hovedkvarters stab; Operations, Logistik og Støtteafdeling. Det er desuden WRES opgave at yde støtte under krise og indgå i HW crisis establishment (CE) struktur med de her underlagte specialopgaver, støtte føringsstrukturen, samt varetage specielle opgaver. I relation til den Nationale Forsvarsplan imødeses ligeledes koordinering med Operations Support Wing (OSW), samt Hjemmeværnet (HJV)
  Al WRES uddannelse, træning og operative virke planlægges i forhold til de aktiviteter og missioner, som HW deltager i.

  WRES ved HW er en ambitiøs enhed, der arbejder målrettet på at komme op på fuld kapacitet, samtidig med, at kravet om høj faglighed og professionalisme fastholdes.
  I WRES lægges der endvidere vægt på, at alle trives og bliver en del af et godt og engageret team, hvor der er plads til den enkeltes personlige og faglige udvikling.
  WRES indgår naturligt i samarbejdet med det faste personel, og indgår i mange aktiviteter både ved HW og den resterende del af Flyvevåbnet.

  Om stillingen

  Som reserveofficer i Flyvevåbnet bliver du ansat i en designeringsfunktion i en af Flyvevåbnets mange myndigheders respektive krise-/krigsorganisation.

  Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

  Du bliver indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion, og du
  kan varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

  Du bliver en del af et velfungerende team i WRES, hvor opgaverne spænder bredt fra aktiviteter til støtte i fred, enkeltforanstaltninger i krisetid, til støtte i krig. Opgaverne løses i samarbejde mellem personale fra WRES og personale fra den tilsvarende faste stab.

  Du vil bl.a. i forbindelse med HW gennemførelse af uddannelse, øvelser og forskellige arrangementer, have til opgave at fungere som medansvarlig og støttende som operativ planlægger.

  Du vil få medansvar for planlægning/koordinering/organisering i forhold til Force Protection.
  Samtidigt har WRES kontinuerligt egne opgaver, som WRES selv planlægger og træner. Du vil derfor også blive inddraget i udarbejdelse af planer for WRES opgaver, samt være med til at sikre korrekt uddannelse og træning af WRES personale.

  Du skal forvente at bruge ca dage om året fordelt på både hverdage og weekender. Aktivitetsniveauet er baseret på "almindelig tjeneste i WRES". Der kan være behov for at du deltager i supplerende uddannelse mv. – altid i respekt for dit civile arbejde og liv.

  Vi tilbyder således en spændende og alsidig rådighedsstilling med faglige og personlige udfordringer, hvor du dermed får gode muligheder for såvel faglig som personlig udvikling.

  Om dig

  Du er premierløjtnant af reserven eller tidligere linjeofficer – der kan se sig selv genindtræde i Helicopter Wings reserve.

  Det forventes, at du løser dine opgaver med afsæt i din operative og faglige baggrund, og der vil blive lagt vægt på dine evner inden for samarbejde og styring.
  Du har kompetencer inden for Force Protection, og har måske også viden om Host Nation Support.

  Ligesom du sandsynligvis også har kompetencer inden for et eller flere af følgende andre fag: Sikkerhedstjeneste, efterretningstjeneste, cyber security, signaltjeneste, og Post Attack Reconnaissance.

  Du opleves som en dygtig leder og formidler der har fokus på at sikre trivsel, kvalitet, professionalisme, og virker empatisk i sit lederskab. Det forudsættes at du har et fornuftigt kendskab til IT og ubesværet kan benytte Microsoft Office-pakken. Du har gode danske og engelske kommunikative kundskaber, både i skrift og tale.

  Herudover har du lyst og vilje til at gøre en forskel og hele tiden at blive bedre til at formidle på et højt fagligt niveau med indlevelse og godt humør. Du har gode samarbejdsevner og har en professionel tilgang til tjenesten - hvor du fremstår struktureret, fleksibel og arbejdsom i reserven.

  Du skal kunne se dig selv arbejde i en Wing, hvor der ved siden af de opgaver der skal løses, skal bidrages til sammenholdet og du er med til at understøtte den gode arbejdsstemning, som kendertegner HW og WRES.

  Endelig er du afklaret i forhold til familie og civilt erhverv omkring dine opgaver som ansat i WRES.

  Ansættelsesvilkår

  Rådighedsstillingen er niveaufastsat til premierløjtnant af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

  Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

  Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %.
  Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

  Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

  Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

  Ansættelse i rådighedsstillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

  Kontakt og ansøgning
  Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte seniorsergent Eric Wanscher på telefon eller på mail: HW-WRES-

  Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon

  Ansøgningsfristen er den 1. juni 2024. Vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler løbende.

  For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

  I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

 • Flyvestation Karup

  Helicopter Wing Karup søger en lager- og logistikoperatør

  Fundet i: beBee S2 DK - for 5 dage siden


  Flyvestation Karup Karup, Danmark Fuldtid

  Er du stærk i logistik og brænder du for godt samarbejde, så er du måske den rette til stillingen. · Om os · Helicopter Wing har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere og træningsfly. · Vi træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens b ...


 • Flyvestation Karup Karup, Danmark Fuldtid

  Hos A3 Wing Operationscenter (WOC) ved Helicopter Wing (HW) tilbyder vi et spændende job til en konstabel eller sergent, hvor du kan være med til at levere operativ effekt, og have med ledelse at gøre. · Om os · HW har en klar international profil og huser alle Forsvarets helikop ...


 • Flyvestation Karup Karup, Danmark Fuldtid

  Ønsker du et spændende job i reserven, i dynamiske omgivelser? Motiveres du af at sætte dine militærfaglige kompetencer i spil og gøre en forskel for vores faste personel og opgaveløsning? Så er en af de ledige stillinger som befalingsmand ved Helicopter Wing Reserve i Karup måsk ...


 • Flyvestation Karup Karup, Danmark Fuldtid

  Ønsker du et spændende og udfordrende job i reserven, i dynamiske omgivelser? Motiveres du af at sætte dine militærfaglige kompetencer i spil, og gøre en forskel for vores faste personel og opgaveløsning? Så er det dig vi leder efter. · Om os · Helikopter Wing Karup (HW) har en k ...

 • Flyvestation Karup

  Operativ IT-specialist til A2 ved Helicopter Wing i Karup

  Fundet i: beBee S2 DK - for 1 dag siden


  Flyvestation Karup Karup, Danmark Fuldtid

  Er du IT-interesseret, og har lyst til at videreudvikle og implementere et af nøgleværktøjerne inden for operativ IT? · I så fald er du måske vores nye kollega og specialist på operativ IT. · Om os · Helicopter Wing (HW) er hjemsted for alle Forsvarets helikoptere og Flyveskolen ...


 • Flyvestation Karup Karup, Danmark Fuldtid

  Ønsker du et spændende job i reserven, i dynamiske omgivelser? Motiveres du af at sætte dine militærfaglige kompetencer i spil og gøre en forskel for vores faste personel og opgaveløsning? Så er en af de ledige stillinger som Flyverspecialist/-konstabel ved Helicopter Wing Reserv ...


 • Flyvestation Karup Karup, Danmark Fuldtid

  Eskadrille 724 under Helicopter Wing Karup søger eskadrillebefalingsmand og operativt besætningsmedlem på Fennec helikopteren. · Om os · Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle Forsvarets helikoptere. · Wingen træner og udsender helikopterbidrag til i ...

 • Flyvestation Karup

  Operativ redder til Eskadrille 722 ved Helicopter Wing i Karup

  Fundet i: beBee S2 DK - for 4 dage siden


  Flyvestation Karup Karup, Danmark Fuldtid

  Er du fleksibel og er du god til at samarbejde med andre? Er du en holdspiller? Kan du fungere under pres og er omstillingsparat? · Så kan du nu blive flyvende besætningsmedlem på forsvarets redningshelikopter EH101 Merlin, og arbejde med search and rescue (SAR) · Om os · Eskadri ...


 • Flyvestation Karup Karup, Danmark Fuldtid

  Vil du arbejde med fundamentet for Forsvarets opgaveløsning og være med til at gøre en forskel for Flyvevåbnets enheder? Så har vi en spændende stilling til dig. · Om os · Flyvevåbnets Administrative Fællesskab er en afdeling under Operations Support Wing. Vi har ansvaret for at ...

 • Flyvestation Karup

  Flyveinstruktør (major) ved Flyveskolen

  Fundet i: beBee S2 DK - for 2 dage siden


  Flyvestation Karup Karup, Danmark Fuldtid

  Er du motiveret for at være en del af Flyveskolens ledelse samt arbejde med at udvælge kommende piloter til Flyvevåbnets enheder samt støtte uddannelse af Forsvarets personel i flyvende operationer? · Kunne du tænke dig et flyvende job, hvor flyvetimer ikke er et problem? En genn ...


 • Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Vedligeholdelsesområde Karup Karup, Danmark Fuldtid

  Vil du være med til at undervise SEAHAWK flymekanikere til et højt fagligt niveau? Har du styr på din tekniske faglighed som B1 mekaniker og lyst til at udvikle dine kompetencer? Så har Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste brug for dig · Om os · Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste ...