Job
>
Copenhagen

  Dygtige jurister til arbejdet med sikring og udvikling af regler om elnettet - København, Danmark - Energistyrelsen

  Energistyrelsen
  Energistyrelsen København, Danmark

  Fundet i: beBee S2 DK - for 1 dag siden

  Default job background
  Fuldtid
  Beskrivelse
  Vil du bruge din juridiske baggrund til at arbejde med en helt central forudsætning for den grønne omstilling – udbygning af vores elnet? Sammen med os kan du være med til at geare elsektoren og udvikle rammerne for fremtidens elnet.

  Velkommen til Center for Elektrificering

  Som jurist i Center for Elektrificering kommer du til at arbejde med at sikre de juridiske rammer for elsektoren, hvor den grønne omstilling og forsyningssikkerhed er i fokus, og hvor der skal ske en markant udbygning med vedvarende energi og en øget anvendelse af elektricitet i samfundet.

  Vi søger i alt to jurister til to forskellige teams i Energistyrelsens Elenheder. Fælles for de juridiske kerneopgaver i begge teams er, at de består af lov- og regelarbejde omkring regulering af de selskaber der driver elnettet i Danmark og ofte også forudsætter arbejde med EU-retten. De to teams indgår i Elenhederne, som formelt er to enheder for elområdet, der samlet består af i alt 7 teams og ca. 55 medarbejdere med forskellige faglige profiler som f.eks. jurister, økonomer og ingeniører. Vi løser opgaverne og når de bedste resultater i samarbejde, og det gør vi en dyd ud af.

  Du bliver en del af en enhed, hvor arbejdsglæde, faglig viden og socialt samvær er i højsædet. Vi har det godt sammen når vi løfter opgaver på tværs, og når vi deltager i fredagsbar, julefrokost og sommerfest.

  Om jobbet I Elenhederne arbejder vi overordnet med udarbejdelse af lovforslag og bekendtgørelser samt juridiske analyser og vurderinger af aktuelle energipolitiske problemstillinger i elsektoren. De forskellige juridiske opgaver bevæger sig inden for energi- og forsyningsretten med snitflader til mange forskellige retsområder som f.eks. miljøret, kommunalplanlægning/planloven, konkurrence- og statsstøtteret, forvaltningsret, selskabsret, mv.

  Dine primære opgaver vil omfatte:
  • Konkret udarbejdelse af lovforslag og bekendtgørelser med fokus på elsektoren set fra både national og EU-retlig vinkel.
  • Policy-udvikling og ministerbetjening, herunder f.eks. juridiske vurderinger i forbindelse med nationale og EU-retlige problemstillinger.
  • Sagsbehandling, hvor du besvarer henvendelser fra fx interessenter. Derudover vil du også indgå i tværfaglige samarbejder og branchedialog i forbindelse med dine opgaver. Opgaveløsningen foregår ofte på tværs af teams og sammen med andre fagligheder i huset.

   Der vil blive taget godt imod dig – du får en god oplæring af kolleger og du får rig mulighed for at sætte din juridiske metode i spil. Som jurist i Energistyrelsen bliver du, hvis du har under tre års anciennitet, tilbudt deltagelse i vores interne juristuddannelse. Her vil du få en mentor, der også er jurist, og der vil blive planlagt et uddannelsesforløb over 2-3 år, som sikrer dig løbende sparring og udvikling, så du bliver specialist.

   Om dig Måske er du helt nyuddannet eller jur. eller måske har du nogle års erfaring. Vigtigst er det, at du bestrider juridisk metode, og har lyst til at lære nye opgaver at kende. Vi matcher dine opgaver til din erfaring.

   Derudover ser vi gerne, at:
   • Du er skarp i skriftlig og mundtlig formidling på dansk og kan lide at fordybe dig i at udarbejde skriftlige materialer.
   • Du er analytisk og kan selvstændigt strukturere og planlægge din egen tid og arbejdsprocesser.
   • Du er opsøgende i forhold til opgaver og er nysgerrig på at lære nyt.
   • Som person er du god til at samarbejde, har personligt drive og kaster dig gerne selvstændigt ud i nye opgaver. Hvis du er nyuddannet, er det en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring fra et studiejob på en kontorarbejdsplads.

    Er det lige dig? Så glæder vi os til at modtage din ansøgning og dit CV.

    Læs mere om vores teams:

    EL 1:

    Den ene stilling er i team regulering, hvor vi arbejder med at sikre de rette rammevilkår og økonomiske incitamenter for de regulerede monopoler i elsektoren, der ikke er underlagt et konkurrencemarked.

    Teamets kerneopgaver er inden for den økonomiske og juridiske regulering af elnetvirksomheder, hvor vi analyserer og besvarer principielle spørgsmål om regulering af netvirksomheder og elnettet.

    EL 2 – Team eltransmission:

    Den anden stilling er i team eltransmission, hvor vi arbejder med det kollektive elnet på transmissionsniveau og med snitfladerne til andre former for net.

    Teamets kerneopgaver er at varetage regulering og tilsyn med Energinets virksomhed ift. deres arbejde med elnetudbygning i Danmark. Derudover er vores kerneopgave at varetage reglerne for snitfladerne til andre former for net, f.eks. direkte linjer, der gør det mere fordelagtigt at samplacere store elproducenter (fx vindmøller) og store elforbrugere (fx PtX) via et direkte elkabel.

    Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten som fuldmægtig med rådighedsforpligtelse eller konsulenter afhængig af erfaring og kompetencer.

    Ansættelsesområdet er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdsstedet er Energistyrelsen på adressen Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

    Ved spørgsmål til stillingen i EL 1, kan du henvende dig til teamleder, Anders Lønvig , ), og har du spørgsmål til EL 2, kan du henvende dig til teamleder, Andrea Quaade (tlf , mail: ).

    Energistyrelsen betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

    Sådan ansøger du: Din motiverede ansøgning med CV, eksamensbevis inkl. karakteroversigt og eventuelle øvrige bilag skal være indtastet senest den 14. april 2024. Samtaler vil blive afholdt løbende.

    Kandidater til stillingen skal være indstillet på evt. at skulle udarbejde en opgave og test i forbindelse med rekrutteringsprocessen.